Hit går pengarna

Hit skickar vi pengarna som du skänker till oss

Hoppets Stjärna är en svensk hjälporganisation som arbetat med utvecklingsarbete i snart 50 år, främst för att ge barn och unga en andra chans i livet.

 

Idag hjälper Hoppets Stjärna cirka 30 000 barn med socialt stöd, mat och utbildning i 13 länder i alla fem världsdelarna.

 

Med den gedigna erfarenheten om vad som är viktigast i ett utvecklingsarbete kan du känna dig trygg - pengarna når fram och skapar förändring!

Dina pengar i Andra Chansen kommer i första hand att skickas till Rumänien och Haiti!

Rumänien

 

Hoppets Stjärna blev en av de första hjälporganisationerna i Europa som kom till Rumänien dagarna efter diktatorns fall.

 

Arbetet med funktionsnedsatta barn och ungdomar har premierats av av två presidenter och framgången är ett föredöme i arbetet med lagändringar till förmån för att utsatta ska respekteras och integreras i samhället.

 

Samtidigt påbörjades ett socialt engagemang för romernas utsatta situation. Resultatet har blivit att hela städer och byar förändrats, särskilda domstolar för romer har fått stänga igen.

 

Vi vet att om vi hjälper romerbarnen att få komma till skolan, ge dem mat och undervisning i något av våra många resurscentra, så hjälper vi hela deras familjer. Därigenom minskar behovet att åka till Sverige för att tigga. Och framtiden ljusnar för de mest utsatta.

 

Genom Andra Chansen stärker vi romernas situation hemma i Rumänien och inte minst barnen får en ny framtid och en Andra Chans!

Haiti

 

Hoppets Stjärna är den enda svenska organisationen som funnits i Haiti under mer än 30 år. Erfarenheten har visat sig vara ovärderlig när naturkatastroferna kommer.

 

Haiti, ett av världens mest fattiga länder, har gång efter gång drabbats av naturkatastrofer. Nu senast hösten 2016 dår orkanen Matthew drog fram och ödelade stora delar av landet.

 

Efter många års erfaranhet av landets infrastruktur och verkliga behov av insatser, har Hoppets Stjärna betytt mycket. Katastrofinsatser är en viktig del. Men det stora arbetet återstår och kräver uthållighet.

 

När FN:s hjälptransporter blev plundrade hade Hoppets Stjärna egna transportvägar och kunde hjälpa tiotusentals invånare. Parallellt påbörjades ett omgående arbete med att hjälpa landets bönder och odlare att göra nystart av odlingarna, som spolats bort.

 

Det här är ett långvarit och uthålligt arbete. Men tack vare dig så får haitierna en Andra Chans - ännu en gång! Tack för att du vill vara med!

Hoppets Stjärna arbetar för långsiktiga och hållbara lösningar i alla insatser. Genom vår långa erfarenhet av effektiv hjälp, når dina pengar fram utan mellanhänder och höga administrativa kostnader. I Rumänien där vi arbetat sedan diktatorns fall, 1989, ser vi till att fattiga romer inte ska behöva åka till Sverige för att tigga. I stället hjälper vi dem på plats i Rumänien. I Haiti där vi funnits i 35 år, återstår en omfattande hjälpinsats till alla som miste sina hem och egendomar när orkanen Matthew ödelade Haiti i höstas. Hittills har vi hjälpt 30 000 invånare i 9 byar med mat och förnödenheter. Nu ska vi hjälpas åt att återställa raserade hus och se till att haitierna så snart som möjligt får igång sina jordbruk, odlingar och plantager som spolades bort. Läs mer om oss på www.hoppetsstjarna.se

Andra Chansen

Insamlingskampanjen för sedlar och mynt

Telefon 0292-30066

info(@)gamlasedlar.se

 

Till förmån för utsatta personer i andra länder genom

PG 90 02 53-6

Projektledning